KPSS’siz Memur Alımı Yapan Yerler

Kamu personeline alımlar her yıl kurumların ihtiyaç olduğu miktar kadar Maliye Bakanlığının kadro izni verdiği adetince ilan yapılarak, alım yapılıyor.  KPSS puanı ile merkezi atama ve mülakat ile ilan vererek yapılan atamalar olmak üzere memur alımları yapılıyor. Kamu Personel Sınavına başvuruyu kaçırmış olan, sınava girmeyen Sınavdan yeterli puan alamayan memur adaylarının devlet kadrolarına yerleştirmek için gereken KPSS şartını taşımayan adaylar için KPSS sınavı istemeyen kadrolara atama imkanı bulunuyor.

Devlet Opera ve Bale Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Alımlar

Kültür e Turizm Bakanlığına Bağlı olarak görev yapan, Devlet opera ve bale müdürlüklerinde sözleşmeli personel alımlarında 657 sayılı DMK’nın 48. maddesi, birinci fıkrası,(A) bendinin (1), (2), (3), (4), (5), (6) ve (7) maddelerine göre ve özel şartlara göre alım yapılıyor.

Başbakanlık Yurt dışı Türkler ve Akrabalar Başkanlığı sözleşmeli personel alımları

Yurt dışı akraban ve topluluklar başkanlığında yapılan personel alımlarında da sözleşmeli alımlar gerçekleştiriliyor. Bu kuruma alınacak olan Personel SGK’nın 4. madde birini fıkrası uyarınca sigortalı sayılan sözleşmeli personel istihdam olacak.

Jandarma Genel Komutanlıklarında sözleşmeli personel alımları

Jandarma’ya sözleşmeli er alımlarında fiziki yeterlilik aranmakta. Boy kilo gibi fiziki şartları taşıyan kişilerin başvuru kılavuzunda yer alan şartları taşıyanlardan başvuru alımları yapılıyor.

Sağlık Enstitülerine sözleşmeli personel alımı

Sağlık Enstitülerinde yapılan alımlarda da KPSS şartı bulunmuyor. 24.11.2016 tarih ve 29898 sayılı RG’de yayımlanan Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı İnsan Kaynakları Yönetmeliğinin 10. maddesine göre yapılan personel alımlarında araştırmacı ve uzaman gibi personel alımları yapılıyor.

TİKA (Türkiye İşbirliği ve Kalkınma Ajanslarına personel alımı)

Başbakanlığa bağlı olan TİKA personel alımlarında KPSS şartı istemeden personel alımı yapıyor. 656 sayılı KHK’nın 16 ncı maddesinin 7 nci fıkrasına göre alım gerçekleştiriyor.

Kamuda sınavsız memur alıma sahip olan kurumlar yukarıda saydığımız kurumlarla da sınırlı değil. Cumhurbaşkanlığı, TBMM Memurlukları, Bakan Yardımcılıkları, Başbakan Başmüşavirleri, Savunma Sanayii Müsteşarlığına ait Müsteşar, Müsteşar Yardımcısı, I.Hukuk Müşaviri, Daire Başkanı ve Müşavir Avukat kadroları, -TOKİ, -Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, -Başbakanlık ve Bakanlık Müşavirliği kadroları ile Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği kadroları, -TUİK, -AB Bakanlığı Memurlukları, -Gelir İdaresi Başkanlığında Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği kadrosu -Bakanlar Kurulu Sekreterliği, -Milli Savunma Bakanlığı, -Özel Kalem Müdürlükleri, -Vali Kadroları, -Diyanet, -MİT, -Milli Savunma Bakanlığı, da sınav yapmadan bu kadrolarda istidam etme yetkisine sahip.

Paylaşın