2017 Engelli Memur Alımları

657 sayılı kanunun 53. Maddesinde belirtilen kamu kurumlarında engelli memur çalıştırılmasına ilişkin düzenlemede kurumların dolu kadro adetinin Yüzde 3 oranında engelli memur istihdam edilmesi zorunludur. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi Kontrol Kanunun 12,3,4 sayılı cetvellerde sayılı olan kurumların engelli kadrolarında istihdam edilmesine ilişkin düzenlemeler içermektedir.

2017 yılında engelli memur ataması var mı?

Kamu kurumlarında engelli memur atamaları EKPSS ile yapılmaktadır. 2016 yılında yapılan atamalarda 43 bin 151 atama gerçekleştirildi. Engelli memur adayları 2017 yılında yapılacak atamaları beklemektedir.

Engelli memurun çalışma saatleri.

Engelli memur atamaları ile atanan memurların çalışma şartlarında 657 de düzenlemeler yapılmıştır. 657 sayılı DMK’da 101. maddesi göre hizmet veren kamu kurumlarında çalışan engelli memurlar nöbet tutulmasına ilişkin açıklamalara göre engelli memurun isteği dışında gece nöbeti verilemez. Mazeret izinlerinde de ilave olarak 10 gün daha eklenmektedir. Yani 20 gün mazeret izini kullanabilmektedirler.

Engelli memurun tainleri

657 DMK 72 madde ile engelli memurun engellilik durumundan kaynaklanan yer değiştirme taleplerinde özellikli davranılmalıdır.

Paylaşın