7 sene önce
7 sene önce

Sözleşmeli Öğretmen Değerlendirme Formu

Mili Eğitim Bakanlığının sözleşmeli öğretmen alımında sınav takvimine göre ön başvurular alınmaya devam ediyor. 27 mart tarihinde sınav merkezlerinin açıklanacak Ardından adaylar mülakat MEB sınav komisyonlarınca mülakata alınacak. Öğretmenlik mülakatları 24 Nisan ile 13 mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Sözleşmeli öğretmen mülakatında, sınav komisyonunca adayları değerlendirme kriterleri de belli oldu. sözleşmeli öğretmen değerlendirme formu çerçevesinde sorulacak olan sorular 4 başlık alında toplandı. Mülakat ile puan toplamı aday için sınavı kazanmasında önemli yere sahip olacak.

Değerlendirme Formuna göre

Bir Konuyu Kavrayıp özetleme, ifade yeteneği muhakeme gücü
İletişim becerileri Öz güveni ve ikna Kabiliyeti,
Bilimsel ve Teknolojik gelişmelere açıklık,
Toplum önünde temsil yeteneği ve eğitimcilik nitelikleri başlıklarında 4 kategoride değerlendirme yapılacak.

 • İşte o formda yer alan maddeler

Bir Konuyu Kavrayıp özetleme, ifade yeteneği muhakeme gücü

 1. Konu ile ilgili anlaşılır, tatmin edici özellikte ve konuşma bölümleri arasında tutarlılık ve bütünlük olacak şekilde açıklama yapar. 0-5
 2. Verilen durumla ilgili karşılaştırma ve değerlendirme yaparak ikna edici söylemde bulunabilir. 0-5
 3. Konu hakkında görüşlerini destekleyici kanıtlar sunabilir. 0-5
 4. Konu hakkında açıklama yaparken kendinden emin, anlaşılır bir tavırla düşüncelerini ifade eder. 0-5
 5. Cümleleri düzgün ve açık olup uzun cümle içeren açıklamalarda vurgu ve tonlamaya dikkat ederek dil bilgisi kurallarına uyar. 0-5

iletişim becerileri Öz güveni ve ikna Kabiliyeti,

 1. Türkçeyi, dilin kurallarına uygun, doğru, verimli ve etkili bir biçimde kullanır. 0-5
 2. Sesi net, açık, anlaşılır ve kendine güveni tamdır. Sesini ortamdaki herkesin duyacağı şekilde ayarlar. 0-5
 3. Konuşurken, el ve kol hareketlerine, jest ve mimiklerine, ses tonuna hâkim olabilmektedir. 0-5
 4. Konuşmasını tekdüzelikten uzak, vurgu ve duraklara dikkat ederek yapar. 0-5
 5. Konu hakkında yeterli bilgiye sahip olmasa bile karşısındakileri etkileyecek ve ikna edecek tarzda konuşmalar yapabilmektedir.

Bilimsel ve Teknolojik gelişmelere açıklık,

 1. Konu çerçevesinde teknolojik ve bilimsel gelişmeleri yakından takip ettiğini hissettirir, teknolojik gelişmeleri uygun ve ayrıntılı biçimde açıklayabilir. 0-5
 2. Bilim ve teknolojinin eğitimle ilişkisi hususunda getirdiği öneriler ve yorumlar konuyla tutarlılık arz eder. 0-5
 3. Bilim ve teknolojinin eğitimle ilgili olumlu ve olumsuz yönlerini konuyla ilişkilendirerek ifade eder. 0-5
 4. Dünyadaki bilim ve teknolojinin eğitime getirebileceği yeniliklere ilişkin konu çerçevesinde değerlendirmeler yapabilir, örnekler verebilir. 0-5
 5. Millî Eğitim Bakanlığınca uygulanan eğitim teknolojisi ile ilgili proje ve çalışmalardan (FATİH, EBA vb. projelerden) yeterince haberdardır. 0-5

Toplum önünde temsil yeteneği ve eğitimcilik nitelikleri

 1. Temsil ettiği kuruma/mesleğe uygun davranışlar sergiler. Tavır ve davranışlarında dengeli ve uyumludur. 0-5
 2. Düşüncelerini, yadırganacağı veya reddedileceği hissine kapılmadan, heyecanlanmadan rahatça ifade edebilmektedir. 0-5
 3. Baskıcı ve ısrarcı davranmadan, iddialı, kendinden emin ve içtenlikle konuşabilmektedir. 0-5
 4. Konuyu kendine özgü fikirlerle açıklayabilmekte, yorum yapabilmektedir. 0-5
 5. Zamanı etkili ve verimli biçimde kullanır. 0-5
Paylaşın