7 sene önce
7 sene önce

Ambar Memuru Ne İşi Yapar?

Kamu kurumlarında bulunan ambar memurlarının görevleri nelerdir. 657 sayılı devlet memurlarından kadrosu ambar memuru olarak atanan memurların özlük hakları ile maaşlar nasıl?

Kurumlarda bulunan her türlü demirbaş, eşya, makine ve benzeri şeylerin kayıtlarını tutarak onları muhafaza altına almak, korumak gibi görevleri bulunur. Ambara alınan malzemelerin faturalarını  tutar. Genel malzemenin sayı ve şartnameye uygun olarak girişi sağlayarak teslim alınmasını sağlar. Depoda ise çıkışının yapılması sırasında kaydını doğru tutulmasını sağlar. Kayıt altına alır raporlama yapar.

Nasıl ambar memuru olunur?

Amnbar memurlarının atanması genel olarak merkezi sınavlara atanırlar. KPSS sınavlarına girerek başarılı olan adaylar tercihleri sonucunda kurumlara anbar memuru olarak atanırlar.

Ambar memurlarının özlük ve maaş hakları

Kurumlarda görev yapan ambar memurlarının maaş ve özlük hakları bakımında bekar ve çocuğu olmayan lisans mezunu bir ambar memuru 2400 civarında maaş almaktadır.

Paylaşın