7 sene önce
7 sene önce

İcap Nöbeti ve Nöbet Ücretleri

657 SAYILI DMK’nın ek 14. maddesine göre sağlık hizmetinde bulunan personele ödenen, 5371 sayılı sağlık hizmetleri temel Kanununda düzenlenen hükümlere göre düzenlenmiştir. Yataklı tedavi veren kurumlarda mesai sonrasında yada hafta sonlarında tutulan nöbetleridir. sağlık personeli nöbet ücreti, sağlık personeli icap ücreti, uzman doktor nöbet ücreti, hekim nöbet ücreti, hemşire nöbet ücreti, hemşire icap nöbeti ücretleri ne kadar

Sağlık personeline tutulan nöbet kadar izin verilmektedir İzinle karşılanmayan kısımlarında da icap ve nöbet ücreti altında ücret ödenir. Ödemeler katsayı çarpımıyla hesaplanır. Ve kesinti olarak damga vergisi kesintisi uygulanır. En çok 130 saate kadar olabilir. Astm lerde ise 60 saate kadar olabilir. Bayramlarda %20 arttırılır.

Uzman tabip normal nöbetleri 14,29

Pratisyen 12,86

Diş tabibi 11,44

Sağlık yönetimi 8,57 lise 7,08

2017 yılında hesaplanan 1 saatlik ücretler bu şekilde hesaplanmıştır. Bayramlarda yüzde yirmi arttırılır.

Paylaşın