7 sene önce
7 sene önce

İdari Soruşturma Ne Kadar Sürer?

Memurun disiplin soruşturmalarında 657. DMK’nın 125 maddesine göre işlem yapılır. Disiplin cezasına neden olan işlemin araştırılması ve disiplin cezasının verilmesinden disiplin cezasının kalkmasına kadar geçen işlemlerde uyulması gereken zaman dilimleri bulunmaktadır. DMK Madde 126 da ele alınan disiplin cezalarını vermeye yetkili kurullar ile amirlerin Memurluktan çıkarılma gibi cezası yüksek disiplin kararıyla verilir. Disiplin kurallarının ve Yüksek Disiplin kurullarının 15 günlük süre ile disiplin cezasını vermekle serbesttir.

Disiplin cezalarından uyarma kınama aylıktan kesme kademe ilerlemesi bir ay içerisinde disiplin soruşturmasına dönmek zorundadır.  İki yıl içerisinde de disiplin cezasının verilmediği halde zaman aşımına uğrar. Uyarma kınama aylıktan kesme soruşturma bitmesinden sonra 15 gün ince ceza verilmek zorundadır. Kademe ilerlemesinde ise yetkili disiplin kurulu tarafından 30 gün içinde kararı bildirmek zorundandır. Memurluktan çıkarılma ise yüksek disiplin kurulları tarafından 6 ay içerisinde karara bağlanır.

Paylaşın