7 sene önce
7 sene önce

Kit Personelinin Yıllık İzni Devreder mi?

Kamuda çalışan kadro personelin yıllık izinleri 657 sayılı DMK’da belirtilmiştir. 10 yıl hizmet bulunan memurun 20  gün, 10 yıl ve üzeri hizmeti bulunan personelin ise 30 gün senelik izin hakkı bulunur. Kamu İktisadi Teşebbüslerde çalışan sözleşmeli personellerin yıllık izinleri kaç gün ve sözleşmeli KİT’te çalışanların yıllık izinler devredebilir mi?

KİT çalışanların yıllık izinleri

399 sayılı kanuna göre KİT çalışanlarından, 10 yıla kadar hizmeti bulunanlar 20 gün, 10 yıl ve üzeri görev yapan sözleşmelilerde ise 30 gün ücretli olarak izin hakları bulunur. Hizmet yılı bir yıl olanlar ve kısmı zamanlı çalışıp bir yıldan az sözleşme yapanların yıllık izinleri bulunmamaktadır.

Yıllık izinlerini devredebilecekler mi?

8 Mart 2017 tarihinde yapılan kanun değişikliği Kamu İktisadi Teşebbüslerinde yıllık izin haklarında yeni bir düzenleme getirdi. Daha önce yıllık izinlerini devredemeyen Kit çalışanları, kullanamadıkları yıllık izinlerini bir yıl sonrasına devredebilecekler. 2016 yılında izin kullanamayan kit çalışanları 2017 yılında izin kullanabilecek mi ? Kit sözleşmeli çalışanlarının bu konudaki tereddüdü Devlet Personel Başkanlığı tarafından açıklandı. Özetle ; 2016 yılında yıllık iznini kullanılamayan izinler 2017 de kullanabilecek.

Paylaşın