7 sene önce
7 sene önce

Memur Emekli Olmaktan Ne Zamana Kadar Vazgeçebilir?

Kamu görevinde bulunan memurların emeklilik şartlarını taşımaları halinde kurumlarına verecekleri emeklilik dilekçeleriyle emeklilik işlemleri başlatılır. Emekli olmaya karar veren memurun hangi tarihte emekli olacaksınız sorusuna dilekçesinde belirtir. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası kanununda ve 5434 sayılı kanunda memurun emeklik hakları ve buna ilişkin düzenlemeler açıkça belirtilmiştir. Ayrıca bazı kurumlarda özel kanunla düzenlemeler içermektedir.

Emeklilikten vazgeçme işlemleri

Emekli dilekçesini verdikten sonra emeklilikten vazgeçilebilir mi? Memurun emekliliğe sevk işlemleri memuru kendi isteği ile başlayan bir işlemdir. Emeklilik başvurusunda bulunan memur kurum yetkili makamlarca işlemelerinin onaylatması gerekir. Emekliliğe ayrılacağı süre talep tarihinden itibaren 1 ay süre sonunda ilişiği keseceği tarihi belirtir. Memur Eğer ilişiğini keseceği süreden önce emekli olmaktan vazgeçerse, emekli olmak istediği tarihten önce vazgeçme talebinde bulunması gerekir. Emekli vazgeçtiğinde kurum tarafından emeklilik işlemleri başlatıldığı için vaz geçemeyeceği ileri sürülemez.

Paylaşın