6 sene önce
6 sene önce

Memur Gazetede Köşe Yazısı Yazabilir mi?

Kamu personeli dergilerde yada gazetelerde köşe yazarlığı yapabilir mi? Memurların telif ücreti karşılığında kitap yazmasında yada dergilerde makale yazmasında sakınca var mı?

Memurlarında kamu görevleri yaptıkları süreç içerisinde görevi ile ilgili bilgi ve belge paylaşması ile ilgili düzenleme mevzuatın 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 15. maddesinde belirtilmiştir. 15. maddedeki düzenlemelerden dolayı memur yazdığı yazılar deneniyle hakkında soruşturma açılması gibi işlemler ile karşı karşıya kalmak zorunda kalabilir.

DMK’nın 15. maddesin de belirtilen Devlet Memurları, bulundukları kamu görevleri hakkında basına, haber ajanslarına veya radyo – televizyon kurumlarına bilgi yada demeç vermeleri yasaktır. Bu konuda gerekli bilgi ancak bakanın yetkili kılacağı görevli illerde valiler veya yetkili kılacağı görevli tarafından verilebilir denilmektedir. Kamu görevlilerinin köşe yazarlığı yapmasında önemli kıstas olan 15. madde de yer alan hususlara uygun davrandığı takdirde dergilerde yazmasında herhangi bir sorun yaşanmayacaktır. Memurun yazdığı yazıların içeriğinde kamu görevi niteliğindeki bilgileri paylaşması yazdığı yazıların bir kişi yada zümreye çıkar sağlamak için yazıp yazmadığı değerlendirme konusu olabilmektedir. Memur, köşe yazısını yazmasında hizmet akdine bağlı olarak çalışması da yasak olan davranışlar arasında bulunmaktadır.

Paylaşın