6 sene önce
6 sene önce

Memura Not Sistemi Ne Zaman Başlayacak?

Kamuda çalışan memurların performansının ölçülmesi ile verimliliğin artırılması sağlanacak. Kamuda çalışan memurların memur olduktan sonra rahatlığa kavuşması yada memurluğun daimi görülmesi gibi memurluk sisteminde yaşanan sorunların çözümü içi harekete geçildi. Kamuda çalışan memurların performanslarının not sistemi ile ölçülmesi sağlanarak kamuda ki verimlilik daha da arttırılacak.

657 sayılı devlet memurları Kanunda yapılması düşünülen değişikliklerden uzun süredir yapılan çalışmalarda sona yaklaşıldı. Devlet Personel Başkanlı tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında memur sisteminde yaşanan tıkanıkların çözüm noktasında yol kat edilecek. Performans notu ile 59 puan altında kalan personellerin memuriyeti de başarısız sayılması ile görevlerinde yer değiştirilmesi yada sürgün edilmesinin önü açılacak.  sözleşmeli çalışan personeller için ise iş akidlerinin fesh edilmesine kadar gidebilecek.

Memurlarda alınan hizmet sonrası vatandaşlara şu soruların sorulmasıyla da memurun işinin daha iyi yapıp yamadığı anlaşılacak işte o sorular..

Personelin hizmet sunumu kalitesini tatmin edici buldunuz mu? Personelden aldığınız hizmetler beklentilerinizi karşıladı mı? Personel eksiksiz ve yeterli miktarda hizmet sundu mu? Personel mümkün olan en kısa sürede hizmeti sundu mu? Personel iş ve işlemlerin durumu hakkında zamanında yeterli bilgilendirme yaptı mı? Personel hizmet sunumu sırasında kamu kaynaklarının etkin kullanımı ve kamu hizmetinin verimliliğini gözetti mi? Personelin ilgi, yardımseverlik ve nezaketi, iletişim kurmadaki başarısı nasıldı?

Paylaşın