7 sene önce
7 sene önce

Memurların İzin Hakları Nelerdir?

657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre devlet memuru 4 temel izin hakkına sahiptir.

Memurların kullanabileceği izinler, aylıksız izin, yıllık izin, mazeret izni ve hastalık izni olarak ayrılmıştır.

Yıllık izin
Amirin uygun göreceği zaman aralığında kullanılabilen, asli memurun bir yıllık dönem içerinde toptan yada peyder pey kullanılabildiği izinlerdir. Memuriyetin ilk 10 yılını tamamlayan memurların 20 gün, 10 yıl üstü memurluk hizmetinde bulunanlar ise 30 gün yıllık izin kullanır. Kadrolu çalışan memurların yıllık izinleri bir yıl sonrasına devredilebilir. Memura zorunlu hallerde 2 gün yol izni verilir.

Mazeret izni
Memurun kullanma amacına bağlı olarak, zorunlu yada amirin takdirine olarak iki gruba ayrılmaktadır. Doğum, evlenme, ölüm gibi izinler zorunlu mazeret izinleridir. Kadın memurun doğumdan 8 hafta doğum sonrası 8 hafta olmak üzere 16 hafta doğum izni bulunur. Doğum yapanın eşine 3 gün babalık izni verilir. Doğum sonrası göreve başlayan memur bebeğin ilk 1 yaşına kadar günde 1,5 saat emzirme izni verilir. Evlenme izni ise 5 gün olarak verilmektedir. Memurun 1. derece yakınlarının ölümü halinde verilen ölüm izni ise 5 gündür.

Hastalık izni
Memurun hastalığı durumunda uzman hekimlerce verilecek olan rapor ile verilen izne denir. 10 yıla kadar memuriyeti bulunanlar 6 aya kadar rapor izni kullanır. on yıldan fazla izinliler ise uzun süren hastalık tedavisinde ise 12 aya kadar rapor izni verilir.

Aylıksız (ücretsiz) izin
Doğum yapan memura isteği üzerine 24 aya kadar izin verilir. Askerlik görevinde bulunacak olanlar askerlik süresince aylıksız izinde sayılır. Hastalık refakatinde bulunacak olanların en çok 6 ay olmak üzere aylıksız izin verilir.

Paylaşın