6 sene önce
6 sene önce

Memurun Doktora Yapmasının Avantajları

Kamuda çalışan memurlar doktora yaptıktan sonra maaşında ne kadar artış yaşanır? doktora yapan memur maaşları ne kadar? Doktora yapmış olan memurlar, Yüksek Lisans ile (öğrenim) Ünvan, yer değişikliği olmaksızın, atanabilirler.

Kademe artışı

657 Sayılı Devlet Memurları kanununda yer alan, Yeni girmiş düzenlemeye göre, Memurluğa girmeden yada memurluk görevi sırasında: Yüksek lisans (öğrenim) üstü master yapmış olanlara 1 basamak ilerleme olacaktır.

Meslekleri ile yapılan öğrenim dallarına göre meslek kazandırma bakımından Personeli mevzuatında ilişkin düzenlemeler de, yüksek lisans ile kazanılan mesleklerden ilişki kurularak, ön lisans mezuniyeti (Tekniker,vs) Lisans mezuniyeti (Mühendislik vs.)

Yükseköğretim Kanununun 3 üncü maddesinin S bendinde, lisans öğreniminin, ortaöğretime bağlı olarak en az süre ile sekiz yarı dönem bir programı toplayan bir yüksek öğretime ulaşıldığı belirtilmektedir. 1 nolu alt bendinde de, yüksek lisans öğreniminin bir lisans öğretimine bağlı olduğu, eğitim vs araştırmanın sonuçlarını ortaya koymayı hedef edinen bir yükseköğretim sonucunda; bendinde ise, aynı meslek ve bilim dallarında eğitim yapan ünilerde eğitim, metod, süre, ve yıl içindeki yapılan değerlendirme esasları bakımından birebir olmaksızın ve öğrenimden sonra kazanılan unvanların ayni şekilde birebir eşdeğer sayılması gereğince Üniler arası Kurulun önerisi üzerine Yükseköğretim Kurulunca düzenleneceği belirtildi.

Paylaşın