5 sene önce
5 sene önce

Memurun Görevden Uzaklaştırılma Süresi

Kamu hizmetinde bulunan personelin disiplin işlemleri 657 sayılı kanunda açıkça belirtilmiştir. Görevden uzaklaştırma işlemleri bir tedbir niteliğini taşır. Bu geçici tedbir görevden el çektirilme işlemleri, görev başında kalması durumunda sakına bulunan personele uygulanan yaptırım türüdür.

Soruşturmanın başlaması

Kamu görevinde bulunurken hakkında tedbir kararı verilerek görevden uzaklaştırılan personelin soruşturma açılması için belirtilen süre 10 gündür. Ohal gibi durumlarda bu süre sınır bulunmaz.  Atamaya yetkili amirler Bakanlık ve genel müdürlük müfettişleri İllerde valiler İlçelerde kaymakamlar yetkilidir.

Görevden uzaklaştırma ne kadar sürer. 

Görevde uzaklaştırma işlemi 3 ay süren bir tedbirdir. Eğer ceza soruşturması nedenli görevden uzaklaştırılan personele iki ayda bir disiplin amirliği tarafından süre uzatılabilir. Görevden uzaklaştırma tedbiri ne zaman sona erer. uzaklaştırma tedbirin sona ermesi disiplin amiri tarafından verilir.  Ceza soruşturmasında yargılamanın sona ermesiyle, kovuşturma genel affa uğramışsa, ceza ertelenmişse, memuriyetten çıkarma dışında başka bir ceza verilmişse sona erer.

Açığa alınan memur ne kadar maaş alır.

Açığa alınan memurun aylık maaş ödemesi maaşın 2/3 ü kadardır. Soruşturma bittiğinde göreve geri dönmesi durumunda alamadıkları maaşın 1/3 kadarını geri alabilir.

Paylaşın