7 sene önce
7 sene önce

Memurun Mazerete Dayalı Yer Değiştirme Şartları

Kamuda çalışan personelin bulundukları kurumdan başka bir ile naklen atanma işlemleri yapılırken zorunlu mazerete dayalı olarak yer değiştirme taleplerinde bulunabilir.

Zorunlu mazerete dayalı yer değiştirme talepleri memurun kendisinin yada yakınlarına dair herhangi bir mazeret olabilmektedir. Memurun yer değiştirme talebinde bakmakla yükümlü olduğu kişilerin herhangi birisinde sağlık durumlarından, an güvenliği mazeretlerinden , engellilik durumlarına bağlı olarak farklı bir adreste görev almak için mazeretlerin varlığında yeterli görülebilmektedir.

Memurun bakmakla yükümlü olduğu kişiler

Memurun mazeret tayininde belirtilen bakmakla yükümlü olduğu kişiler kimleri kapsar? 5510 sayılı kanunda yer alan Genel Sağlık Sigortasında sigortalı sayılmayan gelir ve aylık bağlanmamış olan geçimini sağlık sigortasından sağlanan anne ve baba eşi, 18 yaşını doldurmayan eğitim gören çocukları yada yüksek öğrenim okuyorsa 25 yaşını doldurmamış çocukları, yaş şartına bakılmayanlar ise malul olduğu tespit edilen evli olmayan  çocuklar. Ayrıca Türk Medeni Kanunda 1. derece kan hısımlığı bulunan kişiler belirtilmiştir. Mazeret tainlerinde Sağlık mazeretine bağlı yer değişikliğinde bakmakla yükümlü kişiler için,Can güvenliği mazeretine bağlı yer değişikliğinde bakmakla yükümlü kişileri için, Engellilik durumu mazeretine bağlı yer değişikliğinde bakmakla yükümlü kişiler için mazeret taininde bulunabilir.

Paylaşın