Milli Eğitimde Soruşturma İşlemleri

657 sayılı kanunun 124 maddesinde tanımlanan disiplin suçu, kamu hizmetinde yerine getirilmesi gereken görev ve sorumlulukların kanun tüzük ve yönetmeliklerin emrettiği gibi icra etmemek ile mevzuat çerçevesinde uyulması gereken kurallara uymamak disiplin işlemi oluşturur. Disiplin işlemi sırasında kurallara uygun hareket etmeyen personel idari suç işlemiş demektir ve idari ceza ile müeyyide edilir.

Öğretmenlere disiplin cezası uygulanması

Milli Eğitim Bakanlığı disiplin cezaları ile ilgili 2012 yılında 2012/28 sayılı genelge ile disiplin işlemlerini düzenler. Buna göre ilk okulda görev yapan öğretmenler 4357 sayılı kanun, okul öncesi öğretmen ile orta okul lisedeki öğretmelere ise 1702 sayılı kanuna göre işlem yapar. Belirtilen kanunlarda yer bulamayanlar için 657 sayılı kanuna göre işlem yapılması öngörülmüştür.

657 DMK da 125. madde de verilerek olan disiplin cezaları sıralanmıştır. Uyarma, Kınama, aylıktan kesme, kademe ilerlemesinin durdurulması ve devlet memurluğundan çıkarılması işlemleri disiplin cezalarının sonuçlarındandır.
1702 sayılı kanunda ise ihtar ve tevhib, ders ücretlerinin kesilmesi, maaş kesilmesi, kıdem indirilmesi derece indirilmesi maddesi bulunur.

Paylaşın