Öğretmen En Fazla Kaç Saat Derse Girebilir?

Milli Eğitime bağlı öğretmenlerin ders saatleri nasıldır? Bir öğretmen günde kaç saat derse girer. Akşam başka bir kurumda öğretmenlik yapabilir mi? Cumartesi Pazar günleri okullarda etütlerde kaç saat derse girer. Haftalık ders saati en az ve en fazla kaç saat olur tüm bu sorular MEB öğretmenlerinin ve yöneticilerinin ders ve ek derslerini düzenleyen ilişkin esaslar  ile düzenlenmiştir.

2016 yılında yayımlanan ders ve ek ders saatlerine ilişkin karara göre müdür, ve yardımcıları haftada 6 saat derse girer, okul öncesi öğretmenler ile sınıf  öğretmeleri 18,  meslek öğretmeni ile genel bilgi öğretmenleri 15 saat, atölye laboratuvar öğretmenleri ilse 20 saat derse girmek ile görevlidir. Usta öğretici olarak görevlendirilenler ile uzmanlar resmi görevde bulunanlar haftalık 10, resmi görevi olmayanların haftada 40 saat ek ders görevinde bulunabilir.

Genel bilgi ve meslek öğretmelerine 15 saate, atölye ve laboratuvar öğretmenleri 20 saate, müdür ve yardımcıları ise haftada 6 saate kadar ek ders görevi verilebilir. Ancak müdür yardımcıları 6 saat ek ders almak istiyor ise 12 saat derse girmeliler çünkü ilk 6 saat maaş karşılığı sayılır.

Bir branş öğretmeni ise en az 15 saat derse girmelidir (maaş karşılığı)

Paylaşın