Öğretmen Performans Notları İptal mı Ediliyor?

Milli Eğitim bakanlığında görev yapan öğretmenlere uygulanan performans notlarına açılan davalarda performans notlarının objektif ve somut olmadığı için iptal edilmesine kadar verildi.

Öğretmeleri atama yönetmeliğinde yer alan performans sistemi ilk getirildiğinden bu yana tartışılmaya devam eden konular arasında sık sık yer almakta. Öğretmenlerin performans notlarının bazen adil verilmediğinden bazen haksızlık yapılmasından yada somut olmayan kişisel nedenlere dayanan notların verilmesi gibi itirazlarla öğretmenlerin eleştiri yağmuruna tutulmasının yanında yargıya sık sık taşınan kararlar öğretmenlerin performans ölçütünde sorun yaşandığını göstermekte.  MEB’in 2015 yılındaki öğretmen atama ve yer değiştirme yönetmeliğine idare mahkemeler kararlar performans sisteminin sağlıklı işlemediği kanaati oluştu.

Yargı kararlarında aynı konu üzerine vurgu yapılıyor.

İdare mahkemelerinde görülen davaların genelinde olayların somut verilere dayandırılmadığı belirtiliyor. Olayların nesnel, somut verilere dayandırılmadığı ile objektif dayanakların ortaya konulması ile değerlendirilmelerin yapıldığı belirtiliyor.

Paylaşın