Öğretmene Soruşturma Nasıl Açılır?

Milli Eğitim bakanlığında görev yapan öğretmenlerin soruşturma işlemleri nasıl yapılır? Öğretmene soruşturma nasıl açılır? Nasıl disiplin cezası verilir? Öğretmeninin disiplin amiri kimdir gibi soruların cevaplarını derledik.

657 sayılı DMK’nın 7. Ve 8. Bölümlerinde memurlara disiplin işlemleri yer almaktadır. Kamuda öğretmen olarak görev yapan memurların MEB merkezi Disiplin yönetmeliği çerçevesinde disiplin işlemlerinin nasıl yapılacağı ile ilgili geniş olarak hangi davranış yada kurar ihlaline hangi cezanın verileceği açıkça belirtilmiştir.

Öğretmenin soruşturulması ve delillerin toplanması

İlk soruşturmanın açılma süresi ve kurula sevk. Öğretmenin disiplin kurula sevk edilme sürecinde Merkez müdürünün yazılı havale yazısıyla başlar. Müdür veya müdür yardımcısının görevlendireceği müdür yardımcısı veya öğretmen soruşturma başlatır. Disiplin kurulunun toplanmasıyla disipline konu olan bilgi, belge, delilerin değerlendirilmesi ve bu konu ile ilgili raporun oluşturulması yapılır. Merkez müdürü tarafından kurula sevk edilir. Kurul öğretmenin ifadesine başvurur.

Paylaşın