Öğretmenlik mi Akademisyenlik mi?

Araştırma görevlileri Üniversitelerde görevli olan eğitim yardımcılarıdır. Mesleğe iki türlü giriş yapabilirler. ÖYP alımları ile ya da Normal şekilde yapılan alımlarla Araştırma Grevlisi olabilirler. Araştırma görevlisi olarak kazanan ve atananlar Üniversitelerin ilgili Fakültelerinde ve Bölümlerinde araştırma, geliştirme gibi faaliyetlerde bulunurlar. Öğretmen olabilmek için ise Lisans bölümlerinin Eğitim fakültelerinden mezun olanlar ile Lisans mezunu olup eğitim alanında formasyon sertifikası bulunanların Milli Eğitim tarafından KPSS puanları esas arak merkezi alımlarla yapılan alımlara mesleğe girebilirler. Atanacakları yerler ise kura ile belirlenir. Milli Eğitim bakanlığına bağlı olan okullarda branşına göre ilgili dersleri verirler.

Öğretmenlik mi Araştırma görevlisi mi?

Kariyer hedefleri Araştırma görevlileri akademisyenliğe adım atmak için gereken şartları taşıyarak kendi bölümlerinde yükselme imkânları bulunmaktadır. Öğretmenlerin ise kendi branşlarında verdiği eğitimlerle kariyer hedeflerini Okul Müdür yardımcılığı görevde yükselme sınavlarında bulmaktadır. Okul Müdürü olabilmektedir

Avantajları Araştırma görevlileri üniversitelerin geliştirme ödeneklerinden ek ödemeler alabilmektedir Gözetmelik salon başkanlığı gibi ek gelir imkânı bulurlar. Yurt dışında eğitim alabilmek için burslara başvurarak kendilerini geliştirebilme imkânları bulmaktadırlar. Öğretmenlerin yaz tatillerinde uzun tatil imkân bulabilmektedirler. Diğer memurlara oranlar daha kolay yurt dışı eğitimlere katılabilirler.

Dezavantajları Yeni üniversitelerde çalışan Araştırma görevlilerinin iş yükü daha fazladır. Uzmanlık istihdam edilmeyen yerlerde araştırma görevlileri görevlendirilmektedir.  Öğretmenleri zorlukları ise Eğitim verdikleri okulları kısıtlı imkanları ve fiziki yetersizlikleri, personel azlığı nedeniyle farklı  branş derslerine girmek zorunda kalmaları.

Not yukarıda bahsedilen avantajlar ile dezavantajlar araştırma görevlileri ile öğretmenlik mesleğinde bulunanların mutlaka yaşayacağı anlamına gelmeyecektir.

Paylaşın