Okul Müdürü Öğretmene Ceza Verebilirmi?

Mili Eğitime bağlı okullarda görev yapan öğretmenleri ilgilendiren disiplin cezalarında Müdür ile öğretmen arasındaki yetkiler neler? Okul Müdürü öğretmene disiplin cezası verebilir mi?

657’de disiplin cezalarında yetkili olan amirler 126 madde ile düzenlenmiştir. Uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezaları disiplin amirleri tarafından verilir. Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası, memurun bağlı olduğu kurumdaki disiplin kurulunun kararı alındıktan sonra, atamaya yetkili amirler il disiplin kurullarının kararlarına dayanan hallerde Valiler tarafından verilir.

657 DMK, 1702 sayılı kanun 4357 sayılı kanunlara göre Okul Müdürleri disiplin işlemlerin sonucunda ceza verme yetkileri tamdır. Resen ceza vermesi vali ve kaymakamlara aittir. bu işlemi 5 güne kadar yapar ve İl idaresi kanununda verilen bir yetkidir. Müdür soruşturma yetkisini ve ceza teklifini kaymakamlıktan alır. Öğretmen ile Okul müdürü arasında yaşanan bir olay ile ilgili husumet oluşturacak durumlar için soruşturmanın yetkili 3. kişi tarafından yapılması gereklidir.

Paylaşın