7 sene önce
7 sene önce

Özel Sektörde Geçen Sürelerin Memuriyette İntibakı

Özel sektörde çalışanlarında daha sonra kamuya atanmaları halinde özel sektörde çalıştığı süreyi intibak ettirmek için ne yapmaları gerekir.

İntibak işlemi nedir

Memuriyette emeklilik ve maaş haklarının daha iyileştirilmesi amacıyla özel sektör ile kamu sektörü hizmetlerinin birleştirilmesi için yapılan intibak işlemidir.

Kazanılmış hak aylığında süre

657 sayılı devlet memurları kanunun 36/C maddesine göre memurluk dışında bulunan hizmetlerin kazanılmış hak aylığı olarak değerlendirilmesi yapılır. Bu sürelerin hesaplanması için 12 yılı geçmeyen kamu haricinde ki sürelerin olması gerekir. Yükselebileceği en son kademe ve dereceden aşmaması gereklidir. Özel sektördeki çalışan sürelerin belgelenmiş olması gereklidir.

İntibak işlemlerinde memuriyet dışında geçen süreler hesaplanırken farklı hizmet sınıfları içerisinde değerlendirilmeler kanunun 87. maddesine göre yapılır.

Paylaşın