6 sene önce
6 sene önce

Sağlık Bakanlığı Eş Durum Tayilerinde Değişenler

Sağlık Bakanlığında geçtiğimiz günlerde bazı memurların eş durum tayinlerinde 2017 yılından itibaren geçerli olmak üzere yeni değişiklikler yaptı. Sağlık Bakanlığına bağlı olarak merkez yada taşra birimlerinde görev alan sağlık personelleri eşi özelde ve farklı bir mahalde görev alanlar aile birliğinin korunması için sağlık bakanlığına mazeret tayin talebi bulunuyordu.

Sağlık personeli özelde çalışan için yer değiştirme şartları.

3 haziran 2017 tarihli yönetmelikler değişiklikleri kapsamında sağlık bakanlığı bağlı kuruluşlarında yer değiştirme yönetmeliğinde değişiklikler yapıldı. Eşi özelde çalışan sağlık personelleri 720 gün prim esas alınarak nakil talebinde bulunabiliyorlar. Çalışan eşin kendi iş yerinde çalışanlar iş yerinin kendi adına faaliyette olduğunu ispatlamaları bir işverene bağlı olarak çalışması halinde 4 yıl içinde toplamda 720 gün sgk primi ödemesi yapılması gerekmekte. Son yönetmelik değişikliklerinde stratejik personel olanlar bu belirtilen şartların dışına çıkartıldı.

Stratejik personel kimdir?

sağlık bakanlığında eş mazeret tayininde özelde çalışan eş için stratejik personelin kapsam dışına çıkartıldığını belirttik. Sağlık personellerinden stratejik personeller hangilerini kapsamaktadır? Yine Sağlı bakanlığının mevzuatlarına göre stratejik personeller uzman tabipler, diş tabipleri, eczacı, (TUTG) uzmanlar olarak tanımlanmaktadır.

Stratejik personelden eşi özelde çalışan nasıl eş tayininde bulunacak?

Sağlık bakanlığı merkez ve taşra teşkilatlarında göre stratejik personeller değişiklikler kapsamında aile birliği mazeretlerine istinaden taleplerde bulunabilir.

Paylaşın