7 sene önce
7 sene önce

Sınav Görevli Ücretleri 2017

Milli Eğitim Bakanlığının sınavlarında, Öğrence Seçme ve Yerleştirme Merkezi sınavlarında ve Açık öğretim sınavlarında görev almak isteyenlerin 2017 yılında alacakları  sınav ücretleri ne kadar?

Maliye Bakanlığının belirlediği ücretler 657 sayılı DMK’nın 154. maddesi gereğince ödenir. Sınav ücretinin hesaplanması nasıl yapılır. Görev alınan kurumlarda farklılık göstermektedir. 2017 yılında hesaplanan aylık kat sayı 0,096058 olarak belirlenmiştir.

 MEB sınav görevlisi ücretleri,

Milli eğitim bakanlığı görevlendirmeleri  puanı en düşük olanlardan başlayarak yapıyor. MEB’te Açık öğretim Lise ve Açık öğretim orta okulu PYBS sınavları yapılmakta. sınavlar hafta sonu yapılır.

Bina yöneticisi 153,75 tl

Bina yöneticisi yardımcısı 137,56 tl

Salon başkanı 133,51 tl

Gözetmen 129,47 tl

Yedek gözetmen 97,10

Yardımcı Engelli gözetmenler 161,84

Açık öğretim sınavlarında alınan ücretler.

Açık öğretim sınav görevlendirmesinde ilkeler belirlemiştir. unvanların hangileri olacağı bu ilkelerde yer almaktadır. İlgili unvan bulunmayan görevlendirmede bir alt grubu görevlendirilir.

Sınav başkanlarının alacağı ücret 95 tl gözetmenlerin alacağı ücret ise 85 tl olarak belirlenmiştir. 2016 yılında verilen ücretler 2017 de değişmemiştir.

ÖSYM sınavında göre alanların ücretleri

ÖSYM sınavında bina yöneticisi hizmetli ve yerel sınav evrak koruma görevlisi olarak görev verilir. A grubu görevlendirme B grubu görevlendirme ve c grubu görevlendirme olarak düzenlenmiştir. görevlendirilen Bina sorumlusu 242,76 Bina sorumlusu yardımcısı 161,84 bina yöneticisi 161,84 Bina yönetici yardımcısı 145,65 salın başkanı 145,65 tl gözetmen 121,38 yedek gözetmen 97,10 yardımcı gözetmen isi 161,84 tl ücret alır.

Paylaşın