7 sene önce
7 sene önce

Sözleşmeli Öğretmen Mülakatında Çıkan Sorular

Milli Eğitim Bakanlığında sözleşmeli öğretmen olabilmek için , yeterli taban puan alarak öğretmenlik atamalarına başvurmak, Milli Eğitim Bakanlığının yapacağı mülakatta başarılı olmak şartı bulunuyor. Atama yapılacak kadronun 3 katı mülakata çağrılıyor.

Öğretmenlik mülakatlarında sorulan sorularla sınava hazırlanmak mümkün . MEB komisyonlarının öğretmen adaylarına yönelttiği sorulara doğru cevap verenler sınav komisyonun değerlendirmesiyle başarılı sayılırlar.

İşte mülakat sınavlarında sorulan o sorular

Öğrencilerin kişisel-sosyal zekalarını geliştirmek için ne yapardınız?
İçsel zekaya sahip bir öğrenciye mesleki olarak nasıl yönlendirme yaparsınız?
Bedensel kinestetik zekayı geliştirmek için neler yapılabilir?
Küresel ısınmanın çevreye etkisi nedir?
Eğitimde akran gruplarının olumlu/olumsuz tarafları nelerdir?
Toplumsallaşmada eğitimin katkısı nedir?
Eğitimde teknoloji kullanımının kültürel, sosyal ve ekonomik yönden sınırlılıkları nelerdir? Gerekçeleriyle açıklayınız.
Öğrencinizde bedensel-kinestetik zekâyı nasıl geliştirirsiniz?
Eğitimi bireysel gelişime etkisi hakkındaki düşünceleriniz nelerdir?
Teknoloji ve bilimi kendi alanınızda nasıl kullanırsınız? Örnek veriniz.
Eğitim teknolojiklerini sınıfiçi işbirlik ve etkileşimde rollerini açıklayınız.
Bilim ve teknolojiden sınıfınızda nasıl faydalanırsınız? Örneklerle açıklayınız.
Bilimsel alternatif tıp hakkında ne düşünüyorsunuz?
Nesli tükenmekte olan hayvanlar için neler yapılabilir?
Başarılı olamayacağını düşünen bir sınıfa veya öğrenciye, öğrenilmiş çaresizlik düzeyinde olan sınıfa nasıl davranırdınız?
İçsel zekâyı tanımlamış ve bu zekâya sahip öğrenciniz olsa ne yaparsınız? Neler önerirsiniz?
interneti eğitimde nasıl yararlı şekilde kullanabiliriz?
Öğrencilerin kişiler arası ve sosyal gelişimini nasıl sağlarsınız?
Eğitimin, bireyin gelişimi üzerindeki rolü sizce nedir?
Eğitim fakültelerindeki teknolojiyi eksik buluyor musunuz? Bu eksiği nasıl tamamlarsınız?
Eğitim ve teknoloji arasındaki ilişkiyi açıklayınız.
Eğitim sistemini siz hazırlasaydınız neler yapardınız?
Bencillik ve kendini sevmek arasındaki fark nedir?
Sera etkisinin zararlarını en aza nasıl indirirsiniz?
Öğrenciyi sosyalleştirmek için neler yaparsınız?
Ahlaklı bir birey olmanın önemi nedir? Açıklayınız.
Tarım ve sağlıklı gelecek nesil ilişkisini açıklayınız.
Tüketici hakları hakkındaki bildikleriniz nelerdir?
Turistik yerlerdeki yabancı tabelalar hakkında ne düşünüyorsunuz?
Fatih’in İstanbul’u Fethi’nin Türk ve dünya tarihi açısından önemini açıklayınız. Dünyada su tüketimini önlemek için neler yapabilirsiniz?
Eğitimin teknolojik, kültürel ve sosyal sınırlılıkları nelerdir?
Okullarda sadece belli düzeylerde eğitim verilmesi hakkında ne düşünüyorsunuz?
Ekonomi ile eğitim arasındaki ilişkiyi açıklayınız.
Zincirleme öğrenmeyi açıklayıp örnek veriniz.
Denizler sahiller çok kirleniyor. Bunun için ne gibi önlemler alabiliriz?
Küresel ısınmanın canlılar üzerindeki etkisini açıklayınız.
Günümüzde boşanma oranlarının artmasının nedenleri neler olabilir?
Birey ve toplum arasındaki ilişkiyi açıklayınız.
Nüfus politikası hakkında ne düşünüyorsunuz?
Organ bağışı hakkında ne düşünüyorsunuz?
Evsel atıkların geri dönüşümü hakkında ne düşünüyorsunuz?

Paylaşın