6 sene önce
6 sene önce

Sözleşmeliler İzin Hakkını Devredebilir mi?

4/B statüsünde görev yapan sözleşmeli memurların izin hakları nelerdir? Sözleşmeli personel yıllık izin haklarını bir yıl sonrasına devredebilir mi?

Devlet memuru izin hakları 657 sayılı kanunun 124. maddesinde düzenlenir. 4 izin hakkından biri olan yıllık izinler kadrolu görev yapan personel ile sözleşmeli 4/B personel ile süre olarak aynı haklara sahiptir. Sözleşmeli personeldeki temel fark yıllık izin hakkını devredemez. Yıllık izinler toptan yada ihtiyaca göre parça parça da kullanılmaktadır. 217 sayılı KHK ile 399’a tabi personel hakkında yıllık izin haklarını düzenlenmiştir. 399 sayılı kanuna tabi personelin yıllık izin hakkını devredebilmek artık mümkün hale gelmiştir.

4/B personel senelik izin  hakkını devredebilecek mi? 217 sayılı KHK ile yapılan düzenleme sadece 399 a tabi olan personeli kapsamaktadır. 4/B personelin yıllık izin hakkı devrine ilişkin bir değişiklik getirmemiştir.

Sözleşmeliler kadroya geçince izin hakları

Sözleşmeli olarak çalışmakta iken kadroya geçen kamu görevlilerin izin haklarının nasıl hesaplanacağı konusunda tereddütler yaşanıyor. Sözleşmeli olarak çalışmakta iken 2017 yılında kadroya geçenler kullanmış olduğu izinleri düştükten sonraki kalan izinleri yıl içinde kullanabilirler. Sözleşmeli olarak 1 yıldan daha az hizmeti bulunanlar için ise izin haklarının bulunmayacağı için devredecek izinleri de olmayacaktır.

Paylaşın