6 sene önce
6 sene önce

Uzman Erbaşların İzin Hakları

3269 sayılı uzman erbaş kanuna ve uzman erbaşlık yönetmenliklerinde uzman erbaşların yıllık izin haklarına dair esaslar belirtilmiştir.

Kara kuvvetleri komutanlıklara bağlı grev yapan uzman erbaşların geçtiğimiz günlerde personel özlük işlemlerinde üst disiplin amirlerine dair bir düzenlenme gerçekleşti. Uzman erbaş olarak görev yapanların en çok merak ettiği konulardan bir tanesi de yıllık izin hakları olmakta.

Uzma erbaşlar yıllık izinleri kaç gündür? Barışta yıllık izinleri 30 gündür ve bu süreye yol izinleri de ilave edilebilmektedir. 4 gün yol izni, yıllık izni gereceği yerleşim yere bağlı olarak verilebilmektedir.

Uzman erbaşın mazeret izinleri, eşinin doğum yapmasında 10 gün, ölüm izni ise 10 gün, evlilik izni 7 gündür. olağan üstü olaylarda etkilenmesiyle 30 güne kadar mazeret izni bulunur. Bakmakla yükümlü kişiler için refakat izni de kullanabilir. Ayrıca garnizon terk izinleri de bulunmakta. resmi tatillerde verilebilmektedir. Saatlik izin hakları için sicil amirleri tarafından verilen izinler kullanabilmektedir.

Paylaşın